Óvodai beíratás a 2019/2020.nevelési évre

BEIRATKOZÁS – PILLANGÓ ÓVODA

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket,hogy a Pillangó Óvodában a 2019/2020.nevelési évre az óvodai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2019.április 24-én 9.00-11.30 óráig

2019.április 25-én 15.00-16.00 óráig.

2019. évben óvodaköteles az a gyermek, aki 2019. év augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti.

Beírathatók azok a gyerekek,akik 2019.08.31-ig betöltik a 3.életévüket,vagy 2019.12.31-ig betöltik a 2,5 életévüket.

A beiratkozáshoz szükséges:

-A gyermek születési anyakönyvi kivonata,

-lakcím kártyája,

-TAJ kártyája,

-személyi azonosítója(ha rendelkeznek vele)

-szülők személyi azonosítója és lakcímkártyája.

A felvételről első fokon az óvoda vezetője dönt, mely döntésről legkésőbb 2019. május 28. napjáig értesíti a szülőt. Abban az esetben, ha a szülő a beíratás napján kéri, elektronikus úton kap értesítést arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került. Elutasítás esetén a fenntartó Népmese-Ház Nonprofit kft képviselője hivatott eljárni és másodfokú döntést hozni.

Tájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére az alapító okiratuk szerint az óvoda jogosult.

Ráczné Horváth Tünde

óvodavezető

 

 

Vissza a hírekre