Óvoda

Kedves Szülők!

„ A gyermek: az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret…..” Ady Endre

Óvodánk a PILLANGÓ ÓVODA Mosonmagyaróvár családi házas övezetében jól megközelíthető, mégis a forgalom zajától távolabb, biztonságos, szép környezetben , minden igényt kielégítő környezetbarát családi házakban van.
A belső tér minden helyisége egyedileg tervezett és berendezett, a gyermekek játékigényéhez és fejlődéséhez maximálisan igazodik
2014. február 1-én nyitottuk óvodánkat, ahová szeretettel várunk minden kisgyermeket 2,5 éves kortól.
Vegyes életkorú csoportjainkban a beiratkozás egész évben folyamatos!Kettő óvodai csoportba várjuk a gyerekeket:a Csillag csoportba a 2,5-4 éves, a Napsugár csoportba a 4-7 éves korú gyerekek járnak
A Pillangó Óvoda minden dolgozója meggyőződéssel vallja, hogy harmonikus, családias, szeretetteljes, derűs, vidám környezetben felnövő kisgyermekekből válnak a kiegyensúlyozott aktív és sikeres felnőttek. Mi fontosnak tartjuk, hogy gyermekkor csak egy van!
A meleg légkörű, tágas, barátságosan berendezett termekben vegyes életkorú , kis létszámú csoportban töltik napjaikat az óvodásaink, ahol minden egyes gyermekkel egyéni fejlettségi szintjének megfelelően foglalkoznak az óvónénik, megadva a gyermekek számára az egyéni fejlődéslehetőségét és a sikerélményt.
Jól felszerelt tornatermünkben a gyermekeknek lehetősége van a mindennapos tornára, a nagyfokú mozgásigényük kielégítésére.
Játszóudvarunk EU szabványnak megfelelő, minősített, biztonságos,  minden igényt kielégítő fajátékokkal jól felszerelt, mely a gyermekek testi fejlődését szolgálja.
Hatékony működésünk alapja a SZERETET, mely az egyéni bánásmód elengedhetetlen velejárója. Áthatja óvodánk légkörét, tevékenységét, mindennapjait.

Óvodánk küldetésnyilatkozata a PILLANGÓ jegyében a következő:
P artneri viszony kialakítására törekszünk a szülőkkel, társintézményekkel,tiszteletben tartva nevelési elveiket. Hangsúlyozzuk segítő szándékunkat.
I  smereteket nyújtunk a világról, személyes érzékelhető tapasztalatokat élményszerző tevékenységek által, játékosan az életre nevelünk magyar és angol nyelven.
L egfontosabb célunk a gyermekek életkorának megfelelő helyes életritmus kialakítása, testi és szociális fejlődésük elősegítése.
L ényegünk az arra való törekvés, hogy óvodánk működése a jelen és jövő kihívásainak megfeleljen.
A  rra törekszünk mindennapjainkban, hogy derűs, biztonságérzetet adó, elfogadó, szeretetteljes légkörben gyermekéveket élhessen át minden óvodás.
N evelésünk alapja a hiteles kommunikáció. Tudunk örülni, szomorkodni, felfedezni, rácsodálkozni.
G azdag néphagyományőrzésünk, mely keretet ad óvodai életünk egészének, elemi ismereteket nyújt a világról a legközelebbi módon nevel a mindennapi élettel az életre.
Ó vodánk dolgozóinak célja az otthonos, tiszta környezet megtartása, folyamatos alakítása, melyben hangsúlyt kapnak a természetes anyagok, ahol a  szín- és formavilág harmónikus egységet alkot.
Óvodánkban szakképzett, gyermekközpontú pedagógusok dolgoznak, akik kellő odafigyeléssel, szeretettel végzik munkájukat, hogy a gyermekek számára kiegyensúlyozott, nyugodt környezetet biztosítsanak a mindennapokhoz.
Óvodánk nevelési elve, koncepciója, hogy a gyermekek természetes feltételek között, játékos módon – mozgás, játék, aktív tevékenység során – sajátítsák el a második nyelvet. Így megtanulják azt szituációkban, természetes közegben használni és bátran merik alkalmazni. Nevelésünk kommunikáció központú: kezdetben a mindennapi élethelyzetek szavait alkalmazzuk a magyar programmal párhuzamosan folyó angol nyelvi nevelés mellett.
Óvodánkba különböző országokból érkező, különböző nyelvet beszélő gyermekek is járnak, ezzel lehetőséget biztosítva arra, hogy megtanulják hogyan fogadják el mások kultúráját, hogyan viszonyuljon az egyes nemzeti sajátosságokhoz.
Legfőbb célunk: egészséges, boldog, önfeledt gyermekeket nevelni. Elérni, hogy testileg, szellemileg, szociálisan érett gyermekeket bocsássunk el, akik gond nélkül beilleszkednek majd a számukra új közegbe, az iskolába.
Az óvoda nyitottságából adódóan a szülők folyamatosan tájékozódhatnak a gyermekükkel történt eseményekről, fejlődésükről az óvodánk honlapján és az óvónéniktől.
A magam és szakmailag magasan képzett kis csapatom nevében szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt óvodánkba!
Látogasson el hozzánk, győződjön meg személyesen az ellátás színvonaláról!

Letölthető dokumentumok:
Pedagógiai Program
Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz)
Házirend
Alapító okirat

Óvodavezető