Pályázat Pillangó Óvodában óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: 9200 – Mosonmagyaróvár, Szent István király út 7.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022.09.01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 06 30 4001465 -os telefonszámon.

Vissza a hírekre